Baş səhifə  arrow Yeniliklər arrow 
AMEA İTİ-də İnformasiya Azadlığının İnkişafı İnstitutunun nümayəndələri ilə görüş keçirildi Print
   04 İyun 2009, saat 12:00

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda İnformasiya Azadlığının İnkişafı İnstitutunun (Rusiya) direktoru Yelena Qolubeva, həmin institutun layihələr üzrə rəhbəri Vladimir Qolubev və Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti, Multimedia Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz ilə görüş keçirildi.

Məlumat üçün bildirək ki, 2004-cü ildə yaradılmış İnformasiya Azadlığının İnkişafı İnstitutunun fəaliyyəti vətəndaşların, tədqiqatçıların, müxtəlif təşkilatların və s. sosial əhəmiyyət daşıyan informasiyaya çıxışında yaranmış problemlərin hüquqi və təşkilati məsələlərinin həllinə yönəlib. İnstitut, həmçinin RF dövlət orqanlarının rəsmi saytlarının monitorinqini həyata keçirir, informasiyaya çıxış problemlərinin tədqiqi, təhlili və həlli yollarının axtarışı ilə məşğul olur.

“Müasir dövrdə dövlət orqanlarının fəaliyyəti haqqında dolğun, aktual və dəqiq informasiyanın əsas mənbəyi dövlət orqanlarının rəsmi saytlarıdır” – deyə bildirən E.Qolubeva açıq informasiya cəmiyyətinin formalaşmasında maraqlı olan akademik qurumlar, kütləvi informasiya vasitələri, hüquqşünaslar, sosioloqlar və digər mütəxəssislərlə əməkdaşlıq etməyə hazır olduqlarını bildirdi. Qonaqlar Azərbaycanda İKT infrastrukturunun formalaşması, informasiya cəmiyyəti quruculuğu sahəsində aparılan işlər, o cümlədən İC və İT-nin elmi problemlərinin həlli, e-kadrların hazırlanması və s. bilavasitə iştirak edən institutun elmi-nəzəri, praktiki fəaliyyəti ilə maraqlandılar.

İnstitutun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru, professor Rasim Əliquliyev ölkəmizdə “E-Azərbaycan” Dövlət Proqramı çərçivəsində innovasiya texnologiyalarının inkişafı, intellektual resursların artırılması, İKT sahəsində kadr potensialının formalaşması, yeni cəmiyyətin – informasiya cəmiyyəti ideyalarının yayılması, elmi-nəzəri məsələlərinin araşdırılması və s. istiqamətdə aparılan işlər haqqında geniş məlumat verdi. Müasir texnologiyaların inkişafında elmin mühüm rol oynadığını, İKT-nin bütün sahələrdə tətbiqinin İC-nin formalaşmasında başlıca prinsiplərdən olduğunu qeyd etdi.

Çağdaş dövrdə informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafının jurnalistlərin üzərinə qoyduğu mühüm vəzifələrdən də söhbət açan alim informasiya cəmiyyətinin bu peşə sahiblərindən yeni bilik və bacarıqlara malik olmağı tələb etdiyini söylədi. “Jurnalistlər İC ideyalarının daşıyıcıları, təbliğatçılarıdır” – deyə bildirən R.Əliquliyev institutun Bakı Dövlət Universitetinin “Jurnalistika” fakültəsi ilə birgə İC-nin mahiyyəti, əsasları və s. haqqında nəzəri bilikləri tədris etmək, yeni cəmiyyətin ideologiyasının ictimaiyyət arasında geniş, hərtərəfli təbliğinə dair lazımi biliklərin aşılanması və s. məqsədi daşıyan “İnformasiya cəmiyyətinin əsasları” fənninin tədrisinə dair innovativ layihənin həyata keçirildiyini bildirdi. Tələbələrə İnternetin meydana gəlməsi və inkişafı, e-vətəndaş problemləri və onların həlli yolları, e-imza, e-sənəd, fərdi və biometrik məlumatlar, informasiya iqtisadiyyatı, informasiya asılılığı və onunla mübarizə yolları, informasiya mədəniyyəti və təhlükəsizliyi, informasiya müharibəsi, ekologiyası, hüququ, intellektual mülkiyyət, İnternet-jurnalistika, Vikipediya və onun imkanları, informasiya cəmiyyəti və təhsil və s. mövzular haqqında geniş məlumatların verildiyini qonaqların diqqətinə çatdırdı.

Qonaqlara institutun Tədris-İnnovasiya Mərkəzinin əsas fəaliyyət istiqamətləri haqqında da məlumat verən R.Əliquliyev mərkəzdə respublika üzrə aspirant və dissertantlara "İnformatika" fənninin tədrisi və namizədlik minimumu imtahanlarının qəbulunun aparıldığını, həmçinin İT sahəsində kursların təşkili və tədrisin aparıldığını, İT sahəsində konsaltinq xidmətlərinin və s. göstərildiyini bildirdi.

Regionlarda ölkə vətəndaşlarına İKT sahəsində lazımi biliklərin aşılanması, bu sahədə kadrların hazırlanması və s. istiqamətdə aparılan məqsədyönlü işlərdən söhbət açan alim müxtəlif rayonların orta ümumtəhsil məktəblərində institut mütəxəssisləri tərəfindən informatika və digər fənn müəllimləri üçün kompyuter kurslarının keçirildiyini bildirdi.

Alim, həmçinin AMEA İTİ ilə İctimai TV-nin birgə layihəsi olan “İnformasiya cəmiyyəti” verilişinin əhəmiyyətindən danışdı. Həftəlik proqramın ölkəmizdə formalaşmaqda olan informasiya cəmiyyətinin mahiyyətinin əhaliyə çatdırılmasına, informasiya cəmiyyəti ideyalarının təbliğ olunmasına, vətəndaşların İKT sahəsində maarifləndirilməsinə xidmət etdiyini, alim və mütəxəssislərimizin İC-nin müxtəlif aspektləri üzrə aparılan mühakimə və müzakirələrdə fəal iştirak etdiyini bildirdi.